Foto av föreningsstämman 2015

Motioner till föreningsstämman 2019

Svensk sjuksköterskeförenings nästa föreningsstämma äger rum den 11 juni 2019. Nu har du som är medlem i Svensk sjuksköterskeförening möjlighet att skicka in en motion till föreningsstämman är därigenom påverka vilka frågor föreningen ska ha en uppfattning om och arbeta med det kommande året.

Har du förslag på frågor som du tycker är viktiga för föreningen att arbeta med skickar du in motionen till oss genom att kort motivera ditt förslag och avsluta med vad du anser att föreningen ska fatta beslut om. Motionen måste vara kansliet tillhanda senast den 1 november 2018.

Har du frågor, kontakta Birgitta Wedahl, tfn: 08-412 24 22, birgitta.wedahl@swenurse.se

Sänd in din motion till: 
Svensk sjuksköterskeförening, Att: Anette Danielsson
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm 
eller via e-post: anette.danielsson@swenurse.se